Kategorijas
Apzinātība Raksti

Tolle: imūnsistēmas stiprināšanai

Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Citāts no Ekharta Tolles grāmatas Tagadnes spēks.

Imūnsistēmas stiprināšana.

Vēl viens ieguvums fiziskajā pasaulē no šiem vingrinājumiem ir imūnsistēmas nostiprināšanās, kas noris, kad sākat apdzīvot savu ķermeni. Jo vairāk apziņas jūs tajā ienēsāt, jo imūnsistēma kļūst stiprāka. Ik šūna atmostas un priecājas. Ķermenim tīk jūsu uzmanība. Tā ir arī iespēja pašam sevi izdziedēt. Vairums slimību pa­rādās tad, kad neatrodaties savā ķermenī. Ja saimnieka nav mājās, tur iemitinās dažādi šaubīgi tipi. Kad apdzī­vojat savu ķermeni, nevēlamajiem viesiem būs grūti ienākt.

Ne tikai fiziskā imūnsistēma kļūst stiprāka, vairo­jas arī psiholoģiskā noturība. Tā aizsargā jūs no citu cil­vēku negatīvā mentāli emocionālā spēka, kas ir ļoti lipīgs. Ķermeņa apdzīvošana neizveido vis vairogu, bet gan palielina jūsu vispārējā enerģijas lauka frek­venci; tādējādi viss, kas vibrē zemākā frekvencē, piemē­ram, bailes, dusmas, depresija un tamlīdzīgi, atrodas pavisam citā realitātē. Tas vairs nevar ienākt jūsu ap­ ziņas laukā, un, pat ja ienāk, nav vajadzības izveidot kaut kādu aizsardzību pret to, jo tas vienkārši iziet jums cauri. Lūdzu nenoraidiet un nepieņemiet tāpat vien manis sacīto. Pārbaudiet to! 

Ir vienkārša, taču ļoti spēcīga sevis dziedināšanas meditācija, ko varat veikt ik reizi, kad sajūtat vēlmi stip­rināt savu imūnsistēmu. Tā ir sevišķi efektīva, ja tiek izmantota, tikai parādās pirmie kādas slimības simp­tomi, taču palīdzēs arī tad, ja slimība jau ir nostiprinājusies — gan ar nosacījumu, ka izmantosiet to, bieži un pastiprināti koncentrējoties. Tā darbosies pretī arī jebkuriem negāciju radītiem enerģijas lauka pārrāvu­ miem. Tomēr tā nevar aizvietot nemitīgo vingrināša­nos atrasties ķermenī, pretējā gadījumā tās iespaids būs īslaicīgs. Lūk, te ir šī meditācija. 

Brīvajā brīdī, noteikti īsi pirms gulētiešanas, kā arī no rīta, kad esat nupat pamodušies, “appludiniet” savu ķermeni ar apziņu. Aizveriet acis. Guliet uz mu­guras. Izvēlieties dažādas sava ķermeņa daļas, uz ko vispirms koncentrēt uzmanību: plaukstas, pēdas, rokas, kājas, vēderu, krūtis, galvu un tā tālāk. Sajūtiet dzīves enerģiju šajās daļās tik spēcīgi, cik vien iespējams. Pa­ lieciet pie katras daļas apmēram piecpadsmit sekun­des. Tad vairākas reizes lieciet uzmanībai pārskriet pār visu ķermeni kā vilnim, no galvas līdz kājām un atpa­kaļ. Tas ilgst apmēram minūti. Pēc tam sajūtiet savu iekšējo ķermeni visā pilnībā, kā atsevišķu enerģijas lauku. Saglabājiet šo sajūtu pāris minūtes. Centieties pastiprināti atrasties Tagadnē — esiet Tagadnē ar katru sava ķermeņa šūnu.

Neuztraucieties, ja prātam pēkšņi izdodas novērst uzmanību no ķermeņa un jūs pazūdat kādā domā. Tiklīdz jūtat, ka tas ir noticis, lieciet uzmanībai atgriezties pie ķermeņa.

Komentārs: