Kategorijas
Attiecības Dzīves jēga Pētījumi Raksti Zinātne

Visums 25

Vai paradīze ir neierobežota resursu pieejamība?