Kategorijas
Attiecības Dzīves jēga Stāsti

Bērni māca atlaišanu

Mūsu bērni ir mūsu lielākie skolotāji.

Kategorijas
Attiecības Dzīves jēga Laime Raksti

Ja nevari piedot…

Piedošana ir atteikšanās no cerībām uz labāku pagātni.

Kategorijas
Apziņa Raksti

Atlaišana

Atlaid! — šis vārds ir tik bieži teikts un tik pat bieži dzirdēts. Bet kā? Kā to darīt?

Mūsu prāts ir pieradis pieķerties kādām domām, atmiņām, emocijām. Arī cilvēkiem, situācijām, idejām. Reizēm prātā ieķeras kāda dziesma vai dzejolis — vai vārds. Kā tos atlaist?