Kategorijas
Apzinātība

Pieci apzinātības līmeņi

Praktizējot apzinātību mēs secīgi virzāmies no zemāka uz augstāku apzinātības līmeni.

Harry Palmer, Avatar Path 2: Private lessons.

Pirmais līmenis — apzināties to, ka domāšana vienmēr ir šeit un tagad, ka domas ir klātesošas.

Otrs līmenis — pamanīt to, ka domāšana ari ir process, kuru ir iespējams vērot. Tas nozīmē, ka domu vērotājs ir atsevišķs no pašas domāšanas.

Trešais līmenis — pamanīt to, ka domu vērotāju nesatrauc, neskar tas, kas tiek domāts. Domu saturs neskar domāšanas vērotāju.

Ceturtais līmenis — pamanīt to, ka ja domu vērotājam nav intereses par to, kas tiek domāts, tad tas izraisa domāšanas norimšanu, apstāšanos. Savukārt, interese par domām tās uztur.

Piektais līmenis — pamanīt, ka apziņa eksistē arī bez domām un bez domu vērotāja — neatkarīgi no šiem abiem.

No grāmatas The Avatar Path 2, private lessons.  Autors — Harry Palmer