Prāta nomierināšanas tehnikas

Nodarbības prāta nomierināšanas tehniku apguvei.

Mūsu prāta stāvoklis nosaka mūsu dzīves kvalitāti. Ja piedzīvojam satrauktus, dusmīgus un raižpilnus prāta stāvokļus, tad nespējam adekvāti novērtēt situāciju, pieņemt labākos lēmumus un īstenot tos dzīvē. Neprecīzs situācijas vērtējums un nepareizi lēmumi atstāj nevēlamas sekas uz mūsu ikdienu — uz darbu, attiecībām — un dzīves kvalitāti kopumā.

Savukārt, ja mūsu prāts ir mierīgs un apzināts, mēs situāciju redzam skaidri un varam reaģēt adekvāti — vislabākā iespējamā veidā, tādējādi dzīvojot un strādājot priecīgāk un produktīvāk.

Kā nomierināt prātu? Ir pieejamas gadu simtiem zināmas un mūsdienu zinātnes pētījumos apstiprinātas vienkāršas metodes. Par tām pastāstīsim jums šajā lekciju kursā.

Vienkārši vingrinājumi, prakse, atbildes uz jautājumiem.

Vadītājs: Ansis Jurģis Stabingis.

Pieteikšanās, sūtot īsziņu uz 29213238 rakstot uz e-pastu aumprakse@gmail.com vai aizpildot formu: