Gribasspēks. 2. nodarbība

LU Open Minded logo
Nodarbības konspekts LU Open Minded kursā Gribasspēks
2016. gada. 12. septembrī.

Gribasspēks un smadzenes.

Mūsdienu neirozinātnes atklājumi ļauj labāk saprast to, kā smadzeņu uzbūve un funkcijas ir saistītas ar gribasspēku.

Lai cik attīstītas ir mūsu smadzenes, tomēr tās ne vienmēr darbojas “saskaņoti” no mūsu — cilvēku viedokļa. Dažādas smadzeņu daļas atbild par dažādām dzīves jomām un katrai no tām ir savas prioritātes. Tāpēc izvēles jautājumi un situācijas, kurās nonākam, bieži ir vienkārši bioloģiski definētas, nevis nepareizas dzīves/izvēles jautājums.

3 struktūras smadzenēs

Cilvēka darbībai būtiskas ir smadzeņu garozas pieres daivas, kas atrodas aiz pieres un acīm. To funkcijas ir sekojošas:

 • Plānošana
 • Situācijas novērtēšana
 • Uzmanības noturēšana
 • Uz mērķi vērsta rīcība
 • Īstermiņa atmiņa
 • Problēmu risināšana
 • Emocionālā pašregulācija

Kā redzams, daudzas no šīm funkcijām ir tieši saistītas ar gribasspēku.

Neiroplasticitāte

Pētījumi liecina to, ka mūsu smadzenes nepārtraukti mainās — arī fiziskā — nervu šūnu līmenī. Šo smadzeņu īpašību sauc par neiroplasticitāti. Izmaiņas notiek pieredzes (arī traumu) rezultātā. Praktizējot noteiktu pieredzi (vingrinoties), var iegūt vēlamas izmaiņas — tā notiek (ie)mācīšanās. Zinot šo, mēs varam atbildīgi izvēlēties to, ko darīt — kas, savukārt, maina mūsu smadzenes, un, mērķtiecīgi darbojoties, notiks izmaiņas arī gribasspēkā.

Nervu šūnu savienojumi

Vēl mazliet par smadzenēm:

 

 

Četri pamati

Ir stāsts par to, ka pasauli uz savas muguras tur četri ziloņi, kuri, savukārt stāv uz milzīga bruņurupuča, kas peld milzīgā okeānā.
4 ziloņi

Līdzīgi arī gribasspēkam ir četri pamati, bez kuriem būs grūti īstenot savus mērķus, jo tie nodrošina nepieciešamos fiziskos resursus. Šie četri balsti ir:

 • Miegs.
 • Ēdiens.
 • Svaigs gaiss.
 • Kustība.

Neizguļoties, neesot paēduši (vai ēdot nekvalitatīvu ēdienu), neelpojot svaigu gaisu, vai dzīvojot mazkustīgu dzīvesveidu, gribasspēks ir pirmā lieta, kurā pamanīsiet traucējumus. Būs grūtāk saņemties, izpildīt nolemto, sekot uzstādītajiem mērķiem, sasniegt sapņus. Tāpat būs grūtāk īstenot arī zemāk aprakstītās viltībiņas.

Vienlaikus, šīs četras lietas ievērojot, uzlabojums būs ne tikai gribasspēka jomā.

Vingrinājums gribasspēka attīstīšanai.

Mēs nevaram mainīt to, par ko mums nav ticamas informācijas. It īpaši tas attiecas uz sevi pašu. Tādēļ, lai mainītu sevi, ir sevi jāiepazīst. Nodarbībās piedāvātais apzinātības vingrinājums (elpas vērošana) ļauj labāk ieraudzīt to, kā un kādas izvēles es izdaru. Kā un kādā veidā es ļauju savam gribasspēkam “izgāzties” un kā tas darbojas.

Informācijas ievākšana — sevis iepazīšana — ir pirmais solis. Pazīstot sevi ir vieglāk sevi mainīt.

Atgādinu vingrinājuma instrukciju:

 • Apsēsties, iekārtoties ērti, tomēr taisnu muguru un vienlaikus atslābināti.
 • Pievērt acis.
 • Pievērst uzmanību elpai un vērot to. Turēt uzmanību pie elpas.
 • Ja uzmanība aiziet prom, tad vienkārši atgriezt to atpakaļ pie elpas.
 • Darīt šo vismaz 3 minūtes dienā, vēlams vairāk (5-10 minūtes).

Par to, kā šis vingrinājums ir saistīts ar gribasspēku jau minēju (fiziskā līmenī tas attīsta pieres daivas, psiholoģiski — attīsta mūsu vērīgumu, mazina autopilotu), bet vairāk pastāstīšu arī turpmāk. Līdz tam aicinu vienkārši praktizēt.