Gribasspēks

Anotācija kursam “Gribasspēks” LU Open Minded projekta ietvaros.

Viena no nozīmīgām mūsdienu sabiedrības vērtībām ir sasniegumi. Savukārt, kā liecina pētījumi, sasniegumu pamatā lielā mērā ir gribasspēks.

Salīdzinot ar citām būtiskām īpašībām — pētījumi liecina, ka:

  • mācībās tieši gribasspēks ļauj iegūt augstākas sekmes, nekā intelekts.
  • vadībā gribasspēks sniedz labākus rezultātus nekā harizma.
  • attiecībās gribasspēks ir svarīgāks kā empātija.

Ir zināmas daudzas gribasspēka teorijas, un neskaitāmi pētījumi liecina par to, ka ir vērts attīstīt gribasspēku. Gribasspēka attīstībai ir izstrādātas daudzas un dažādas metodes. Bet, palūkojoties dziļāk, tas viss nav tik vienkārši. Gribasspēka uzvaras gājiens balstās vienā noteiktā pasaules uzskatā, kurš, savukārt balstās uz vairākiem pieņēmumiem. Kamēr šie pieņēmumi netiek apšaubīt, var attīstīt gribasspēku. Bet gribasspēkam ir arī ēnas puse, par kuru mūsu sabiedrībā izvairās runāt. Tāpat — ir iespējams pasaules skatījums, kurā gribasspēks un uz tā balstīti sasniegumi nav ne būtiski, nedz vēlami.

Kursa laikā autora mērķis ir gan atklāt gribasspēka un sasniegumu ideoloģijas alternatīvas, gan arī — tradicionālā gribasspēka skatījuma ietvaros aplūkosim tā saistību ar cilvēka cilvēka brīvību, emocijām, stresu un spēju sasniegt savus mērķus. Kādi ir tie iemesli, kuru dēļ gribasspēks (šķietami) nedarbojas. Aplūkosim paņēmienus, kas ļauj stiprināt gribasspēku.