Apzinātība un dzīve

Lekcijas, kurās uzsvars uz dažādiem apzinātības teorētiskiem aspektiem.

Ilgus gadus stāstot cilvēkiem par apzinātību, ir uzkrāts ļoti daudz interesanta un vērtīga materiāla, ar ko gribas dalīties. Katrā nodarbībā konstatēju, ka ir tik daudz palicis nepastāstīts. Vienlaikus ir skaidrs, ka cilvēki ir dažādi un viņu vēlmes ir dažādas — daudzi vēlas vairāk iegūt teorētisku un konceptuālu informāciju par dažādām dzīves jomām, atstājot praksi un pielietojumu uz vēlāku laiku. Šis veids arī vairāk atbilst mūsu pierastajai mācību kārtībai. Katrai pieejai ir savas priekšrocības un savi trūkumi, un, iespējams, labākais variants ir tad, kad varam atrast sev atbilstošo.

Visu šo apsvērumu rezultātā esmu izveidojis jaunu mācību kursu, kurā fokuss būs vairāk uz teorētisko, ne tik daudz praktisko aspektu. 8 nodarbību laikā tiks sniegts ievads apzinātības teorijā un praksē, kā arī skatījums uz dažādām cilvēka dzīves jomām no apzinātības perspektīvas, ietverot arī mūsdienu psiholoģijas un neirozinātņu pētījumu atziņas.

Šis 8 nodarbību teorētiskais kurss ir paredzēts kā papildinājums apzinātības 8 nedēļu praktiskajam kursam, kurā daudz lielāks uzsvars ir praktiskiem vingrinājumiem. Klausītājiem ir iespējams piedalīties atsevišķi vienā no kursiem (teorētiskajā vai praktiskajā), vai arī abos kursos (ieguvums, neapšaubāmi, būs lielāks).

Tehniskā informācija:

  • Vienas nodarbības ilgums — 90 minūtes.
  • Nodarbību laiks — trešdienas, 18.30-20.00.
  • Nodarbībās ~80% teorijas, ~20% prakses un atgriezeniskās saites.
  • Kursa cena — 80 eiro.
  • Izvēloties apmeklēt abus kursus — teorētisko un praktisko, cena par abiem — 250 eiro.

Kursa saturs:

1. Ievads: Apzinātība un prāts.
Apzinātība ir zināma gadu tūkstošiem, tomēr mūsdienās tā piedzīvo milzu popularitātes pieaugumu. Kas slēpjās zem tā visa, kas īsti notiek?

Apzinātības definīcijas.
Apzinātības prakse — īsa vēsture un apzinātības popularitāte, mūsdienās. Pētījumi apzinātības laukā.
Prāta darbība: uzmanība, uztvere, domāšana, attieksme, atmiņa — citas prāta funkcijas. Mūsu iespējas pārvaldīt savu prātu.

2. Ķermeņa apzinātība.

Šo pasauli, kurā atrodamies, mēs pieredzam caur savu ķermeni — piecām maņām. Tomēr pārāk bieži dzīvojam “prātā” un ignorējam paši savu ķermeni, par to dārgi maksājot vēlāk. Vai arī iekrītam otrā grāvī — dzīvojam tikai fizisku baudu, juteklisku dzīvi, un atkal par to maksājam. Kā izprast ķermeni un kā atrast līdzsvaru starp fizisko un ne-fizisko?

Ķermeņa un prāta saistība — neirozinātņu atklājumi par smadzeņu darbību, fizioloģiskie procesi un to saistība ar prāta funkcijām. Ķermeņa apzinātība. Vingrinājumi.

3. Attieksmes un vērtības.

Cilvēks ir būtne, kas ir orientēta uz vērtībām.
Mūsu pieredze ir nevis tas, kas ar mums ir noticis, bet gan tas, kā mēs attiecamies pret to, kas ar mums ir noticis. — šie citāti parāda to, ka nedzīvojam tikai fiziskā pasaulē, bet mums ir nozīmīgas arī ne-fiziskas lietas — vērtības un attieksmes. Kas tās ir un kāpēc tas ir svarīgi?

Vērtības cilvēka dzīvē, attieksmju veidošanas mehānismi.
Attieksmju nozīme ikdienā.

4. Jūtas un emocijas. Stress un izdegšana.

Dusmas un naids. Bailes. Izmisums. Pamestības sajūta. Vientulība. Depresija. Zems pašvērtējums. Sevis noniecināšana. Ciešanas. Droši vien visi esam saskārušies ar šīm vai līdzīgām emocijām kādā savas dzīves posmā. Un, ne tikai saskārušies, bet arī pieredzējuši to destruktīvo iespaidu. 

Jūtu un emociju veidošanās mehānismi.
Kā iemācīties pārvaldīt savas jūtas, nevis ļaut tām noteikt mūsu dzīvi?
Kā veidojas stress un kā apzinātības prakse to ļauj pārvarēt?

5. Apzinātība attiecībās.

Mēs nedzīvojam vieni paši. Nepārtraukti esam attiecībās ar citiem cilvēkiem — vecākiem, bērniem, dzīvesbiedriem, kaimiņiem, kolēģiem, cilvēkiem uz ielas — kuri ikviens arī ir (vairāk vai mazāk) apzināti. Pat aizbraucot prom, joprojām paliekam attiecībās, kuras saucas “prom”.

Attiecību apzināšanās un apzinātība attiecībās.
Bērni un audzināšana.
Ko varam darīt, lai attiecības būtu laimes un prieka avots, nevis iemesls negatīvām emocijām un stresam?

6. Gribasspēks un pašdisciplīna.

Mēs vēlamies iegūt un sasniegt dažādas lietas, tomēr ļoti bieži tālāk par vēlēšanos (un tam sekojošiem pašpārmetumiem) mēs netiekam. Tai pašā laikā, mums visiem ir pieredze, ka, tad, kad saņemamies, tad padaram un sasniedzam tik daudz… Tas kas ir tas, kas traucē saņemties biežāk un labāk? Kāpēc klibo mūsu pašdisciplīna un kāpēc gribasspēks tik bieži nav un nedarbojas?

Mērķu uzstādīšana, to sasniegšana.
Šķēršļi, kas traucē sasniegt iecerēto.
Gribasspēka ēnas puses.

7. Laime.

Mēs visi tiecamies pēc laimes. Lai ko mēs darītu, galu galā mēs meklējam laimi. Un tomēr — neskatoties uz milzīgo zinātnes un tehnoloģiju progresu, uz nesalīdzināmo iespēju pieaugumu, mēs neesam laimīgāki, nekā bijām 4-5 gadu vecumā. Tad kas ir nogājis greizi?

Mūsdienu neirozinātņu pētījumi aizvien vairāk apliecina to, ka laimi ir iespējams apgūt — jo tā ir prasme, iemaņa. Tie balstās gan smadzeņu uzbūves īpatnībās, gan tajā, ko un kā domājam — par laimi, par sevi, par situāciju. Domāšanu var mainīt. Tā ir prasme. Apgūstama prasme.

8. Apzinātība ikdienā. Mentālā higiēna

Teorijas ir skaistas un interesantas, tomēr, kamēr tās paliek teorijas, tikmēr tās sniedz vien intelektuālu baudījumu. Lai iegūtu reālus, fiziskā dzīvē pieredzamus labumus, teoriju nākas pārvērst par tehnoloģiju un pielietot praksē. Kā to izdarīt?

Nodarbību kopsavilkums. Praktiski ieteikumi ikdienas dzīvei apzinātības teorētiski iespējamo labumu ieviešanai. Mentālā higiēna.