Pie mums

Klātienes kursi:

Tiešsaistes (online) kursi:

  • Apzinātības spēks: 10 teorētiskas un 10 praktiskas nodarbības tiešsaistē.
  • Prāta higiēna: 21 dienas īsais kurss (tikai 10 minūtes dienā). Sākums — mēneša 1. dienā.