Kategorijas
Grupas Nodarbības

Mīlot sievišķo

Intervija ar grupas vadītāju Prem Sambhavo.

Šajās dienās mums būs iespēja dziļāk ielūkoties attiecībās ar Sievišķo Būtību, pašiem savu sievišķo iedabu, kā arī attiecībās ar sievietēm mūsu dzīvē. Vīriešiem, sastopoties ar sievišķo, nebūt nenākas viegli saglabāt skaidru, mīlošu, spēkpilnu, uzticamu, stabilu, dievinošu un atdevīgu attieksmi, vienlaikus nezaudējot mērķtiecību un spēju pasmieties. Vīriešiem jāprot apzināties un iemiesot vīrišķo klātbūtni tik prasmīgi, lai sievišķais instinktīvi atsauktos, atplaukstot starojošā Daiļumā, mīlestības pilnos dziļumos, kā arī mūžam mainīgā priekā un spēkā, kas raksturīgs tā būtībai. Nodarbību gaitā mācīsimies sadziedēt senas brūces, kas kavē mūs pilnā mērā savienoties mīlestībā ar sievišķo, tāpat mēs nostiprināsim pozitīvās vīrišķās īpašības, pēc kurām ilgojas visi vīrieši un kas visiem vīriešiem vajadzīgas.

J: Man ārkārtīgi patīk šis nosaukums – “Mīlot sievišķo”. Prātā nekavējoties uzaust neskaitāmi jautājumi un tēli, tāpēc laikam pajautāšu pašsaprotamo – par ko īsti būs šīs nodarbības?

Sambhavo: Tās būs tieši par to, uz ko norāda nosaukums. Vispār jau šis ir nākamais solis, kas seko nodarbībām “Vīrišķības saknes”. Sakņu nodarbībās centāmies gūt izpratni un skaidrību par vīrišķo, kā arī veidot sava veida paņēmienus pozitīvas, veselīgas vīrišķā klātbūtnes kultivēšanai, atmodinot vīriešos degsmi, mērķtiecību un savas sūtības apziņu. Nākamajā grupā turpināsim darbu padziļinātā līmenī, lai stabilā, vīrišķā klātbūtne sastaptu Sievišķo, nepāraugot pietēlošanā, nepilnībā, iztapībā, bailēs, kompensācijā utt. Jāspēj mīlēt Sievišķais kā veselums, arī tās Sievišķā daļas, kas vēsturiski nav tikušas mīlētas, piespiežot sievietes sevi aizsargāt no vīriešiem, izaicināt viņus un pārbaudīt vīriešu patiesumu un klātbūtni. Vīrieši baidās no dažiem sievišķā aspektiem, tāpēc centušies tos kontrolēt un dominēt pār tiem. Sievišķo nepieciešams mīlēt tādu, kāds tas sievietē izpaužas, necenšoties viņu mainīt, slēpties no viņas vai uzsākt karu ar sievieti. Protams, lai to paveiktu, jāiemīl arī sev piemītošais sievišķā aspekts.

J: Ko vīrieši var darīt, lai spētu veidot godīgas attiecības ar sievietēm, neiestrēgstot vainas apziņā vai tieksmē viņām izpatikt?

Sambhavo: Labs jautājums. Atbilde laikam sastāv no divām daļām. Pirmkārt, kā vīriešos, tā sievietēs ir sava veida acīmredzama deformācija, ko iespējams pamanīt, ielūkojoties sevī. Vīrietis var paraudzīties pats uz savu sievišķo iedabu, sajūtot sāpes un neuzticību, kas tur iesakņojušās. Tādēļ nodarbībās mācīsimies veidot attiecības arī ar savu sievišķo aspektu, lai saskatītu un izjustu sievišķā ievainojamību. Taču neviens netiks iedrošināts kultivēt vainas apziņu, kas ieausta mītā par sievieti kā upuri un liek vīrietim uzturēt mazā, iztapīgā puišeļa sindromu. Sievietēm šajos laikos ir jāsaskaras ar nopietnu izaicinājumu – viņām jānoliek savi aizsardzības un aizdomu zobeni, jāatveras, par spīti visam, kas bijis. Vīriešu uzdevums ir atrast stabilu, aizsargājošu vīrišķo klātbūtni, kas dos viņiem vajadzīgo spēka un mērķtiecības apziņu, lai spētu sievišķo mīlēt un piesaistīt.
Tāpat es ticu, ka vīrieša atbildība ir iemācīties mīlēt sievieti seksuālā veidā tā, lai atklātos viņas slēptākās dāvanas. Nodarbībās pievērsīsimies visiem šiem jautājumiem, lai noskaidrotu, kas īsti atslēdz sievišķo dārgumu šķirstu.

J: Vai nedosiet kādu mājienu?

Sambhavo: Atnāciet uz nodarbībām un uzzināsiet!

J: Kam šīs nodarbības paredzētas?

Sambhavo: Priekšroku dosim vīriešiem, kas kopā ar mani jau iepazinušies ar Vīrišķā saknēm, kas jau mācījušies pie manis un kam ir pieredze meditācijā un darbā ar sevi, bet aicināti ir visi. Jo vairāk laika vīrieši pavadījuši īpaši viņiem paredzētās nodarbībās, jo ātrāk spēs atmest savus aizsargmehānismus un aizdomīgumu attiecībā pret citiem vīriešiem, lai vienotos dziļā, dziedējošā, entuziasma un jautrības pilnā vidē.

GrupaVīrišķības saknes 2 — mīlot sievišķo notiks no 21.-24. aprīlim.

Vairāk informācijas un pieteikšanās

Viens komentārs par “Mīlot sievišķo”

[…] Lai pētītu šos jautājumus, piedāvājam 4 dienu grupu vīriešiem. Šī grupa ir idejisks turpinājums trīs dienu semināram “Vīrišķības saknes”, kas notika 2015. gada rudenī. Ja iepriekšējā seminārā pētījām savu vīrišķību, šajā seminārā pievērsīsimies attiecībām starp “vīrišķo” un “sievišķo” aspektu gan sevī pašā, gan attiecībās ar sievieti. Šeit – intervija ar grupas vadītāju. […]

Komentārs: