fbpx

Mandūkja Upanišada — tulkojums

1. AUM ir viss, kas ir. Paskaidroju: viss, kas bija, kas ir un kas būs. Kā arī viss kas ir viņpus pagātnes, tagadnes un nākotnes ir AUM.

2. Brahmans ir viss. Atmans ir Brahmans un tam ir četras daļas.

3. Pirmā daļa (Vaiśvānara) ir nomoda stāvoklis, tā ir vērsta uz āru, (ar septiņiem locekļiem un deviņpadsmit mutēm) pieredz raupjos objektus, kopējus visiem.

4. Otrā daļa (Taidžasa) ir sapņu stāvoklis (svapna-sthāna), tā ir vērsta uz iekšu, (ar septiņiem locekļiem un deviņpadsmit mutēm), kas pieredz smalkos objektus.

5. Trešā daļa (Prādžna) ir tad, kad gulētājs guļ un neko nevēlas, neredz sapņus, viņš ir dziļā miegā (Sušupta). Tas ir vienots apziņas stāvoklis, kurā ir svētlaimes pilns, kas bauda svētlaimi. Te ir durvis uz zināšanām par nomodu un sapņiem.

6. Tas ir visu valdnieks, viszinošs, iekšējā pārvaldnieks, tas ir visa avots, visa radība un beigas.

7. Ceturtais nav tas, kas zin iekšējos objektus, ne tas, kas zin ārējos objektus, ne tas kas zin tos abus, ne apziņas kopums, ne apziņa, ne neapziņa. Tas ir neredzams, neaprakstāms, nepastāstāms, bez savām iezīmēm, neiedomājams, nenosaucams. 
Tā ir sevis zināšanas būtība. Tas, kur viss parādās un viss pazūd. Tas ir viss miers, visa svētlaime, ne-dualitāte. Tas ir tas, ko saucam par ceturto (Turiya). Tas ir Atmans un tas ir tas, kas ir jāuzzin.

8. Atmans ir AUM, un tam ir daļas. Atmanam ir daļas un AUM ir daļas. Daļas ir A, U un M.

9. Cilvēks nomodā, nomoda pasaule ir A, jo tā ir pirmā. Tas, kas zina šo, var piepildīt visas vēlmes.

10. Gulētājs un sapņu pasaule ir U, jo tas ir otrais. Tas, kas to zin, kļūst vienlīdzīgs ar visu. Viņa dzimtā nebūs neviena, kurš nezinātu Brahmanu.

11. Dziļais miegs ir M, trešā daļa. Tas, kas zin šo, zina visu un sasniedz pilnību.

12. Ceturtā daļa ir bez skaņas, nepasakāma, svētlaimīga, ne-duāla. Tāpēc AUM ir Atmans. Tas, kurš zina šo, zina visu.