Categories
Apzinātība

Četras apziņas definīcijas

Latviešu izcelsmes Kanādas psihologs, apziņas pētnieks Imants Barušs grāmatā Transcendent Mind: Rethinking the Science of Consciousness raksta, ka apkopojot 29 zinātniskajos tekstos sastopamas apziņas definīcijas, tās kopumā pauž četras atšķirīgas nozīmes.

Apziņa (1) ir organisma vai mašīnas spēja atšķirt dažādus apkārtējās vides stimulus un reaģēt uz tiem, lai turpinātu virzību uz mērķi.

Šis ir veids, kā definēt apziņu “no ārpuses” — vērojot kādu funkcionējošu sistēmu, mēs varam izdarīt secinājumus par to, vai tai piemīt apziņa. Bet — lietojot šo definīciju, mēs teiktu, ka arī automātiskajiem grīdas uzkopšanas robotiem, vai mākslīgā intelekta vadītam pilotam automašīnā piemīt apziņa.

Cits piegājiens ir definēt apziņu “no iekšpuses”.

Apziņa (2) (subjektīvā apziņa) ir tā pieredze, kuru subjekts piedzīvo sevī.

Šī definīcija, protams, rada problēmas zinātnē, jo, atbilstoši tradicionālajā zinātniskajai pieejai, pētījumi ir iespējami tikai publiski pieejamiem datiem, nevis personiskajai pieredzei, kura nav tieši publiski pieejama. Tāpēc zinātnē to mēģina aizvietot ar biheiviorālo apziņu (3).

Apziņa (3) (biheiviorālā apziņa) ir organisma vai sistēmas spēja skaidri nodemonstrēt zināšanas par savu situāciju vai iekšējo stāvokli.

Arī šeit ir problēmas, jo var uzbūvēt, piemēram, robotu, kurš saka “man ir auksti, es vēlos gulēt, esmu apjucis”, bet iekšienē viņam nav nevienas no šīm pieredzēm. Tomēr šis piegājiens ir vienīgais, kā mēs varam mēģināt no ārpuses uzzināt par iekšienē notiekošo.

Apziņa (4) ir savas esības sajūta — “es esmu”.

Lai paskaidrotu šo apziņas definīcijas nozīmi, Barušs lieto jēdzienu eksistenciālā qualia — (Ar vārdu qualia tiek apzīmēts subjektīvās pieredzes mazākais elements — piemēram, siltums, sarkanums, smagums).

Grāmatā apziņa ir pētīta, galvenokārt, lietojot ceturto jēdziena nozīmi.

Grāmatas Transcendent Mind: Rethinking the Science of Consciousness (Imants Barušs, Julia Mossbridge) satura rādītājs:

  1. Beyond Materialism
  2. Shared Mind
  3. Rethinking Time
  4. Interactions With Discarnate Beings
  5. Separation of Mind From Brain
  6. Direct Mental Influence
  7. Reintegrating Subjectivity Into Consciousness Research
  8. Transcendent Mind