Kategorijas
Apzinātība

Apzinātības tēmas: 202X

Gada nogalē uztaisīju kopsavilkumu par tēmām, par kurām ir nācies runāt dažādās nodarbībās un konferencēs, uzņēmumos un kursos. Sanāca diezgan kupls saraksts. Sagrupēju tēmas 5 daļās, bet šis dalījums ir ļoti nosacīts — visas tēmas pārklājas viena ar otru, papildina viena otru.

Apzinātības tēmu apkopojums

Šis plašais tēmu pārklājums man atgādināja jautājumu, kuru bieži uzdod apzinātības skeptiķi: Kā tas ir iespējams, ka apzinātība ir tik plaša, tik visaptveroša? Un, protams, kritiskākie no skeptiķiem saka: “Kas der visam, neder nekam. Nav divu vienādu cilvēku, nav divu vienādu situāciju. Secinājums — apzinātība nav nekam derīga.” Bet vai tiešām kritiķiem ir taisnība?

Protams, mēs savā dzīvē sastopamies ar dažādām problēmām — veselības, finansu, attiecību, darba, māju, psiholoģiskām — un, parasti to risināšanā izmantojam katrai problēmu jomai atbilstošus risinājumus. Tad kā var būt, ka par apzinātību apgalvo, ka tā viena spēj darboties tik ļoti dažādās jomās?

Mazliet dziļāk palūkojoties uz to, kā darbojas apzinātība, ir iespējams atbildēt uz šo skeptiski/kritisko jautājumu:

Vai apzinātība ir panaceja?

Ir kāda lieta, kas ir kopīga visām mūsu problēmām. Pilnīgi visām. Un tie esam mēs — mēs paši. Katrā savas dzīves situācijā kā dalībnieks esmu es pats. Arī problēmu situācijā — dzīves problēmas ir manas dzīves problēmas. Tālāk, ja palūkojamies, kā mēs (cilvēki) darbojamies, var redzēt universālu procesu:

 1. Ir situācija un
 2. mēs uz to reaģējam.

Mūsu reakcija rada nākošo situāciju, un atkal mēs uz to reaģējam. Un tā tālāk. Tas arī ir viss process. Reakcijas var būt domās, emocijās, ar vārdiem vai darbiem, bet tā joprojām ir reakcija uz situāciju.

Izprotot šo procesu, var redzēt arī to, kā rodas problēmas: Problēmu rada mūsu reakcija, kas nav atbilstoša situācijai. Ja mums būtu cita reakcija, tad mēs nonāktu citā situācijā, kuru vairs nebūtu pamata saukt par problēmu.

Apzinātība ļauj mums pašiem ieraudzīt tos veidus, kā reaģējam, tos iemeslus, kuru dēļ tā reaģējam. Apzinātība ļauj ieraudzīt tos veidus, kā varam mainīt savu reakciju un tās iespējas, kuras varam izmantot, lai nonāktu pie citiem rezultātiem.

“Spēka pielikšanas punkts” — tā vieta, kur darbojas apzinātība ir mūsos — mūsu domāšanā, uztverē, attieksmē, kas savukārt veido mūsu emocijas, mūsu vārdiskās un fiziskās reakcijas. Un, tā kā šis mēs ir kopīgais visām mūsu problēmām, tad ieraugot (un izmainot) to, kas notiek mūsos, var iegūt pavisam citu rezultātu.

Tas arī ir tas mehānisms, kā darbojas apzinātība un kāpēc tā ir tik universāla metode ar tik ļoti plašu pielietojumu.

Atgriežoties pie tēmu saraksta, te tas ir — nedaudz izvērsts:

Fiziskā dimensija

Ķermenis kā instruments — dzīve fiziskā vidē, fiziskā ķermenī — ķermeņa apzināšanās, ķermeņa procesu labāka un dziļāka izpratne, ievērošana, pārvaldīšana.

 • Ķermeņa apzinātība
 • Smadzenes un to darbība
 • Apzināta ēšana

Psiholoģiskā dimensija

Prāts kā instruments — Prāta iepazīšana, procesu pārvaldīšana. Domāšanas, uztveres procesi, domāšanas veidi. Prāta stabilitāte, skaidrība, miers. Prāta apkope ikdienā.

Sociālā dimensija

Dzīve attiecībās ar citiem cilvēkiem — intereses, mērķi, konflikti. Attiecības, sadzīvošana. Attieksmju veidošana un mainīšana.

 • Apzinātas attiecības
 • Konflikti un to profilakse (šis kurss pieejams arī ierakstā)
 • Attieksmes, to veidošana un maiņa

Darbā un mācībās

Mūsu profesionālā darbība (darbs, mācības) un tās veikšanai nepieciešamās pamatiemaņas — uzmanība un gribasspēks, kā arī lielākie traucēkļi — stress un izdegšana.

Garīgā dimensija

Šī tēma ienāk pamazām, bet aizvien vairāk cilvēki par to interesējas un runā — par kaut ko, kas ir viņpus fiziskā, viņpus psiholoģiskā. Par garīgumu ārpus tradicionālajām reliģijām. Par jēgu un nozīmi — dzīvei un ikdienai.

 • Ego: kas tas ir un kāpēc to ir vērts zināt?
 • Kas mēs esam? (lekcija pieejama ierakstā)
 • Garīgā prakse ikdienā
 • Garīguma  dimensija darbā
 • Meditācijas veidi un prakses

Par visām augstāk minētajām tēmām ir lasītas lekcijas, nodarbības. Protams, visu tēmu pamatā ir apzinātība — veids, kā varam iepazīt sevi, pieņemt sevi, mainīt sevi un būt laimīgi.

Un, pats fundamentālālais no visiem kursiem ir 8 nedēļu apzinātības kurss. Šis kurss ir pamats visam, kas ir aplūkots atsevišķajās, specializētajās nodarbībās. Par iespēju pieteikties skaties šeit!

Komentārs: