Categories
Apzinātība

Apzinātības spēks

Apzinātības spēks ļauj iegūt un izkopt iekšējo mieru, skaidrību un stabilitāti. Atklāt to resursu, kas jau ir ikvienā no mums. Tas, savukārt, ļauj mierīgāk un efektīvāk reaģēt uz dzīves sagādātajiem izaicinājumiem visās jomās — darbā, sabiedrībā, attiecībās, mācībās vai mājās.

Tehniski Apzinātības spēks ir tiešsaistes (online) kurss, kura laikā ir iespējams apgūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas ļauj būtiski mainīt savas dzīves un pieredzes kvalitāti.

Dzīvē notiek dažādas lietas. Daudzas ir skaistas, bet daudzas mums sagādā kreņķus. Darbs, nauda, veselība… bērni, vecāki, attiecības… trauksme, stress, izdegšana…

Kā šo visu risināt? Un vai tas maz ir iespējams?

Gudri prāti saka, ka risinājums ir manī — bet kā to atrast?

Ārējie apstākļi nāk un iet. Mēs varam censties tos kontrolēt, tos ietekmēt, bet tas prasa lielas pūles un mēs ne vienmēr spējam to izdarīt, reizēm — vispār to nespējam.

Savu iekšējo stāvokli, savukārt, mēs varam ietekmēt vienmēr.

Tas arī ir apzinātības spēks — neļaut ārējiem apstākļiem ietekmēt savu iekšējo pasauli.

Kursa uzbūve

 • Teorētiskās lekcijas
 • Praktiskās nodarbības
 • Atbalsta nodarbības
 • Mājas darbi

10 teorētiskās lekcijas, kurās tiek aplūkotas prāta, smadzeņu un ķermeņa mijiedarbība, balstoties gan uz mūsdienu jaunākajiem neirozinātņu, psiholoģijas un saistīto zinātņu atklājumiem, gan arī uz tradicionālajām (jogas, budisma un advaitas) mācībām par cilvēka psihi.

10 pamata praktiskās nodarbības, kurās ar sistemātiski ar mērķtiecīgu vingrinājumu palīdzību ir iespējams apgūt un nostiprināt noteiktas prasmes un iemaņas sava prāta, emociju un ķermeņa pārvaldīšanā.

10 atbalsta praktiskās nodarbības, kurās ar dažādiem papildvingrinājumiem un praktiskiem uzdevumiem ir iespējams dziļāk izprast un attīstīt apzinātības pamata prasmes.

Iespēja uzdot jautājumus pasniedzējam par stāstīto — par teoriju vai praksi, un saņemt atbildes e-pastā.

Kurss ir jau sagatavots un pieejams uzreiz pēc apmaksas. Ieraksta formāts ļauj klausīties lekcijas sev ērtā laikā un tempā.

Kursa pamati

Kursa teorētiskais pamats ir mūsdienu neirozinātņu, psiholoģijas un apziņas pētniecības jaunākie atzinumi kā arī dažādas “Austrumu” garīgās tradīcijas, kā galvenās minot budismu, advaitu un jogu.

Kursa ietvaros pasniegtās atziņas un metodes nav tikai salasītas gudrās grāmatās — tās ir arī pārbaudītas trijos veidos:

1) personiskajā pieredzē — visas ieteiktās metodes un tehnikas pasniedzējs ir pārbaudījis pats, savā dzīvē;

2) strādājot ar cilvēkiem individuālās konsultācijās un saņemot viņu atsauksmes;

3) mācību process grupās — pasniedzot apzinātības teorētiskās un praktiskās iemaņas.

Klausītāju ieguvumi

Noklausoties šo kursu un godprātīgi pildot patstāvīgos darbus kursa klausītāju ieguvums būs

 • Vienkāršs un ikdienā lietojams prāta modelis:
  • Domāšanas, uztveres, apziņas procesu darbības izpratne.
 • Rīki un paņēmieni dzīves kvalitātes uzlabošanai:
  • Meditācijas iemaņas,
  • Prāta pārvaldīšana,
  • Emociju pazīšana un pārvaldīšana,
  • Iekšējā miera iegūšana un uzturēšana,
  • Laimes pamatprasmes,
  • Ikdienas mentālā higiēna.
 • Dziļāka izpratne par cilvēka dzīves mehāniku un tās jēgu:
  • Fiziskās un psihiskās pasaules mijiedarbība cilvēkā,
  • Garīguma nozīme un vieta cilvēka dzīvē,
  • Dzīves jēga…

Nodarbību tēmas

 1. Ievads un pamati — Ievads, apzinātības īsa vēsture, pētījumi par apzinātību. Pamattermini, kursa norise, ievads pamata vingrinājumos.
 2. Prāts un psihes procesi — Cilvēku mentālie procesi, to saistība, norise un vadīšana. Prāta pārvaldīšanas un nomierināšanas tehnikas.
 3. Ķermeņa apzinātība — Mūsdienu neirozinātņu atklājumi par smadzeņu darbību, par ķermeņa fizioloģiskajiem procesiem un to saistību ar ikdienas dzīves pieredzi — gan darba vietā, gan privātajā dzīvē.
 4. Jūtas un emocijas — Jūtu veidošanās mehānismi, procesi. Emocionālās inteliģences pamati. Jūtu un emociju pārvaldīšanas metodes.
 5. Attiecības — Attiecību nozīme, dinamika. Dažādi attiecību modeļi. Apzinātība attiecībās.
 6. Ego — Ego psiholoģijā un garīgajās tradīcijās. Egoisms. Ego kā mūsu motivācijas spēks un ciešanu avots. Ego pazīšanas, vājināšanas stratēģijas. Ego lamatas.
 7. Stress un izdegšana — Stresa un izdegšanas veidošanās iemesli, procesi. Ātrā palīdzība stresa gadījumos. Prevencija un profilakse.
 8. Gribasspēks un pašdisciplīna — Apzinātības skatījums uz sevis pārvaldīšanu, mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu — kāpēc mums iet tik grūti ar šo?
 9. Laime — Kāpēc cilvēkiem ir svarīgi būt laimīgiem — ko tas nozīmē dzīvei, attiecībām, darba vietai. Kādā veidā ir iespējams būt laimīgiem un kā apzinātības prakse var līdzēt?
 10. Mentālā higiēna un garīgums
  Apzinātība — no mentālās higiēnas līdz garīgumam. Apzinātības prakses ikdienā. Iespējamie turpinājumi praksei.

Paralēli teorētiskajām nodarbībām, praktiskajās nodarbībās tiks dotas metodes, tehnikas un vingrinājumi visu teorētisko atziņu ieviešanai ikdienā.

Pasniedzējs

Kursa autors un pasniedzējs ir Ansis Jurģis Stabingis

 • Ilggadēja pasniedzēja, lektora pieredze — augstskolās, uzņēmumos, organizācijās, konferencēs.
 • Ilggadēja psihoterapeita, psihologa pieredze.
 • Vairāku gadu pieredze meditācijā, jogā un garīgajās praksēs.

Kursa apmaksa

Lai piedalītos kursā, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalība. To var izdarīt ar bankas karti, ApplePay, GooglePay, PayPal vai ar pārskaitījumu bankā. Pēc apmaksas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti piekļuves kodi kursa nodarbībām.

Kursa cena ir 149 eiro.

Pieteikuma forma