Apzinātības spēks

Iepazīsti sevi —
iemācies pārvaldīt savu prātu, emocijas un ķermeni,
un iegūsti mieru, stabilitāti un laimi.

Apzinātības spēks ļauj iegūt un izkopt iekšējo mieru, skaidrību un stabilitāti. Atklāt to resursu, kas jau ir ikvienā no mums. Tas, savukārt, ļauj mierīgāk un efektīvāk reaģēt uz dzīves sagādātajiem izaicinājumiem visās jomās — darbā, sabiedrībā, attiecībās, mācībās vai mājās.

Tehniski Apzinātības spēks ir tiešsaistes (online) kurss, kura laikā ir iespējams apgūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas ļauj būtiski mainīt savas dzīves un pieredzes kvalitāti.

Dzīvē notiek dažādas lietas. Daudzas ir skaistas, bet daudzas mums sagādā kreņķus. Darbs, nauda, veselība… bērni, vecāki, attiecības… trauksme, stress, izdegšana…

Kā šo visu risināt? Un vai tas maz ir iespējams?

Gudri prāti saka, ka risinājums ir manī — bet kā to atrast?

Ārējie apstākļi nāk un iet. Mēs varam censties tos kontrolēt, tos ietekmēt, bet tas prasa lielas pūles un mēs ne vienmēr spējam to izdarīt, reizēm — vispār to nespējam.

Savu iekšējo stāvokli, savukārt, mēs varam ietekmēt vienmēr.

Tas arī ir apzinātības spēks — neļaut ārējiem apstākļiem ietekmēt savu iekšējo pasauli.

Kursa uzbūve

10 teorētiskās lekcijas, kurās tiek aplūkotas prāta, smadzeņu un ķermeņa mijiedarbība, balstoties gan uz mūsdienu jaunākajiem neirozinātņu, psiholoģijas un saistīto zinātņu atklājumiem, gan arī uz tradicionālajām (jogas, budisma un advaitas) mācībām par cilvēka psihi.

10 pamata praktiskās nodarbības, kurās ar sistemātiski ar mērķtiecīgu vingrinājumu palīdzību ir iespējams apgūt un nostiprināt noteiktas prasmes un iemaņas sava prāta, emociju un ķermeņa pārvaldīšanā.

10 atbalsta praktiskās nodarbības, kurās ar dažādiem papildvingrinājumiem un praktiskiem uzdevumiem ir iespējams dziļāk izprast un attīstīt apzinātības pamata prasmes.

Iespēja uzdot jautājumus pasniedzējam par stāstīto — par teoriju vai praksi, un tiešsaistes formātā saņemt atbildes.

Kursa pamati

Kursa teorētiskais pamats ir mūsdienu neirozinātņu, psiholoģijas un apziņas pētniecības jaunākie atzinumi kā arī dažādas “Austrumu” garīgās tradīcijas, kā galvenās minot budismu, advaitu un jogu.

Kursa ietvaros pasniegtās atziņas un metodes nav tikai salasītas gudrās grāmatās — tās ir arī pārbaudītas trijos veidos:

1) personiskajā pieredzē — visas ieteiktās metodes un tehnikas pasniedzējs ir pārbaudījis pats, savā dzīvē;

2) strādājot ar cilvēkiem individuālās konsultācijās un saņemot viņu atsauksmes;

3) mācību process grupās — pasniedzot apzinātības teorētiskās un praktiskās iemaņas.

Klausītāju ieguvums

Noklausoties šo kursu un godprātīgi pildot patstāvīgos darbus kursa klausītāju ieguvums būs

 • Vienkāršs un ikdienā lietojams prāta modelis:
  • Domāšanas, uztveres, apziņas procesu darbības izpratne.
 • Rīki un paņēmieni dzīves kvalitātes uzlabošanai:
  • Meditācijas iemaņas,
  • Prāta pārvaldīšana,
  • Emociju pazīšana un pārvaldīšana,
  • Iekšējā miera iegūšana un uzturēšana,
  • Laimes pamatprasmes,
  • Ikdienas mentālā higiēna.
 • Dziļāka izpratne par cilvēka dzīves mehāniku un tās jēgu:
  • Fiziskās un psihiskās pasaules mijiedarbība cilvēkā,
  • Garīguma nozīme un vieta cilvēka dzīvē,
  • Dzīves jēga…

Nodarbību saturs

Ievads, apzinātības īsa vēsture, pētījumi par apzinātību.
Pamattermini, kursa norise, ievads pamata vingrinājumos.

Cilvēku mentālie procesi, to saistība, norise un vadīšana. Prāta pārvaldīšanas un nomierināšanas tehnikas.

Mūsdienu neirozinātņu atklājumi par smadzeņu darbību, par ķermeņa fizioloģiskajiem procesiem un to saistību ar ikdienas dzīves pieredzi — gan darba vietā, gan privātajā dzīvē.

Jūtu veidošanās mehānismi, procesi. Emocionālās inteliģences pamati. Jūtu un emociju pārvaldīšanas metodes.

Attiecību nozīme, dinamika. Dažādi attiecību modeļi. Apzinātība attiecībās.

Ego psiholoģijā un garīgajās tradīcijās. Egoisms. Ego kā mūsu motivācijas spēks un ciešanu avots. Ego pazīšanas, vājināšanas stratēģijas. Ego lamatas.

Stresa un izdegšanas veidošanās iemesli, procesi. Ātrā palīdzība stresa gadījumos. Prevencija un profilakse.

Apzinātības skatījums uz sevis pārvaldīšanu, mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu — kāpēc mums iet tik grūti ar šo?

Kāpēc cilvēkiem ir svarīgi būt laimīgiem — ko tas nozīmē dzīvei, attiecībām, darba vietai. Kādā veidā ir iespējams būt laimīgiem un kā apzinātības prakse var līdzēt?

Apzinātība — no mentālās higiēnas līdz garīgumam.

Apzinātības prakses ikdienā. Iespējamie turpinājumi praksei.

Paralēli teorētiskajām nodarbībām, praktiskajās nodarbībās tiks dotas metodes, tehnikas un vingrinājumi visu teorētisko atziņu ieviešanai ikdienā.

Pasniedzējs

Ansis Jurģis Stabingis

 • Ilggadēja pasniedzēja un lektora pieredze (augstskolās, uzņēmumos, konferencēs).
 • Izglītība psihoterapijā, psiholoģijā, fizikā.
 • Vairāku gadu pieredze meditācijā un apzinātības praksēs.

Klausītāju atsauksmes

Kursa norise

Kursa nodarbības ir pieejamas online (tiešsaistē), klausītāji tās var apgūt jebkurā sev ērtā laikā. Katru ierakstu būs iespējams klausīties arī atkārtoti.

Papildus ierakstiem būs pieejami arī materiāli teksta formātā — konspekti, papildmateriāli, literatūras ieteikumi.

Kursa apmaksa

Lai piedalītos kursā, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalība. To var izdarīt ar pārskaitījumu bankā, caur PayPal vai arī, izmantojot Revolut.

Pieteikties!

Kursa apmaksa

Pilna kursa cena ir 149 eiro.
Izvēlies vienu
Ārkārtas stāvokļa laikā kurss ir pieejams ar 50 eiro atlaidi!