Apzinātības kurss

Ir atvērta pieteikšanās KLĀTIENES kursam!
Nodarbību sākums — 2024. gada 8. aprīlī.

2024. gada pavasara grupa

Ir atvērta pieteikšanās uz apzinātības kursa
2024. gada pavasara grupu!

Kursa sākums: 8. aprīlī.
Nodarbības notiks pirmdienu vakaros 18:30.
Pēdējā nodarbība 27. maijā.

Apzinātība ir metode, kas mums palīdz iepazīt un pārvaldīt pašiem sevi — savas domas, savas jūtas, savu ķermeni. Apzinātības prakse uzlabo dzīves kvalitāti visdažādākajās dzīves jomās — iekšēji (stress, garastāvoklis, miers), attiecībās (konflikti, domstarpības), darbā (ražīgums, koncentrēšanās spēja, uzmanības noturība), veselībā (vispārējais veselības stāvoklis, ātrāka izveseļošanās), sabiedrībā (mierīgāk un laimīgāk). Apzinātības prakses rezultāti ir apstiprināti neskaitāmos pētījumos.

Piedāvātajā kursā uzsvars ir uz praktisku iemaņu apgūšanu — lai ikviens klausītājs iegūtu reālus, ikdienā lietojamus rīkus sava prāta, emociju un ķermeņa iepazīšanai un pārvaldībai. Tikšanos laikā klausītājiem būs iespēja saņemt teorētisko pamatojumu, instrukcijas, skaidrojumu. Tāpat būs iespēja apgūt praktiskos vingrinājumus, kuru regulāra lietošana arī nodrošina rezultātus. Nodarbību veids un ilgums — 8 nodarbības 8 nedēļu laikā ļauj apgūt un nostiprināt jaunas iemaņas, ļauj pamanīt rezultātus — izmaiņas dzīvē jau nodarbību laikā.

Kursā vietu skaits ir ierobežots!

Kursa autors un vadītājs

Ansis Jurģis Stabingis

 • Ilggadēja pasniedzēja, lektora pieredze — augstskolās, uzņēmumos, organizācijās, konferencēs.
 • Ilggadēja psihoterapeita, psihologa pieredze.
 • Vairāku gadu pieredze meditācijā, jogā un garīgajās praksēs (Budisms, Advaita Vedanta).

Klausītāju ieguvumi

Piedaloties šajā kursā un godprātīgi pildot patstāvīgos darbus dalībnieki var gaidīt vairākus ieguvumus:

 • Vienkāršs un ikdienā lietojams prāta modelis:
  • Domāšanas, uztveres, apziņas procesu darbības izpratne.
 • Rīki un paņēmieni dzīves kvalitātes uzlabošanai:
  • Meditācijas iemaņas,
  • Prāta pārvaldīšana,
  • Emociju pazīšana un pārvaldīšana,
  • Iekšējā miera iegūšana un uzturēšana,
  • Laimes pamatprasmes,
  • Ikdienas mentālā higiēna.
 • Dziļāka izpratne par cilvēka dzīves mehāniku un tās jēgu:
  • Fiziskās un psihiskās pasaules mijiedarbība cilvēkā,
  • Garīguma nozīme un vieta cilvēka dzīvē,
  • Vairāki iespējamie varianti dzīves jēgai…

Nodarbību norise:

Praktiskās nodarbības — reizi nedēļā 1.5 stundu garumā:

 • Vakara nodarbības: pirmdienās, plkst 18.30, sākot no 8. aprīļa līdz 27. maijam.

Papildus nodarbībām klausītājiem būs jāvelta laiks arī mājas darbiem.

Maksa par nodarbībām:

 • Kopējā summa par 8 klātienes nodarbībām: 250 eiro.

Piesakoties, ir iespējams apmaksāt pilnu nodarbību summu vai arī veikt daļēju pirmo iemaksu.

Nodarbību vieta:

 • Rīga, centrs (Miera ielas apkārtne).

Pieteikšanās un cita informācija: