Kas ir apzinātība?

Apzinātība ir uzmanības pievēršana tam, kas notiek tieši šobrīd — šeit un tagad, nevērtējot notiekošo. Šī prasme ir dabīga, tā piemīt ikvienam cilvēkam, bet parasti tā ir neattīstīta. Iemesli tam ir vairāki, no kuriem viens ir tas, ka cilvēki vienkārši nezin par apzinātības ieguvumiem.

Apzinātības praksi var uzskatīt par meditācijas formu, kas mūsdienās iegūst aizvien lielāku popularitāti. Lai arī tā balstās vairāk kā 2500 gadu senās budisma meditācijas tradīcijās, pēc savas būtības tā ir ne-reliģisks, ne-sektantisks, racionāli pamatots prāta treniņš, kas var būt noderīgs jebkuras ticības pārstāvim, ateistam vai ikvienas garīgās prakses piekritējam.

Apzinātības praktizēšana ātrā laikā uzrāda pamanāmus rezultātus gan fiziskās veselības, gan psihiskajā jomā, gan arī darbā, attiecībās un dzīvē. Tas ir apliecināts daudzos pētījumos.

Pateicoties šiem ieguvumiem — bet ne tikai tiem — dažāda veida apzinātības programmas aizvien biežāk tiek ieviestas uzņēmumos (kā darbinieku, tā vadītāju līmenī), veselības aprūpes sistēmā (kā personālam, tā pacientiem), skolās (kā pasniedzējiem/skolotājiem, tā studentiem/skolēniem), armijā, kā arī daudzās atsevišķās brīvi pieejamās programmās un piedāvājumos — līdzīgi 8 nedēļu apzinātības kursam.

Ir būtiski saprast, ka apzinātība ir prasme, iemaņa, nevis teorētiskas zināšanas, kuras var izlasīt grāmatā vai noklausīties lekcijā. Lai savā dzīvē izbaudītu šos vai citus apzinātības prakses ieguvumus, apzinātība ir jāpraktizē regulāri — tieši tāpat kā jebkuras cita prasmes vai iemaņas. Tad rezultāti neizpaliks.