Apollo Robins

Manipulācija


Uzmanība. Mūsu galvenais resurss.
Ja ar mūsu uzmanību ļaujam manipulēt kādam citam, tad šis cilvēks var izdarīt vispārsteidzošākās lietas. Šajā video to paskaidro — protams, līdz ar brīnišķīgu demonstrāciju — burvju mākslinieks Apollo Robins.


Ir ko teikt? Saki:

One thought on “Manipulācija