Video


Apollo Robins

Uzmanība. Mūsu galvenais resurss. Ja ar mūsu uzmanību ļaujam manipulēt kādam citam, tad šis cilvēks var izdarīt vispārsteidzošākās lietas. Šajā video to paskaidro — līdz ar demonstrāciju kāds burvju mākslinieks.

Manipulācija