Apziņa
IMG_3962

Atlaid! — šis vārds ir tik bieži teikts un tik pat bieži dzirdēts. Bet kā? Kā to darīt? Mūsu prāts ir pieradis pieķerties kādām domām, atmiņām, emocijām. Arī cilvēkiem, situācijām, idejām. Reizēm prātā ieķeras kāda dziesma vai dzejolis — vai vārds. Kā tos atlaist?

Atlaišana